Węgorzewskie Biuro Geodezyjne

Dariusz Laskowski

wbg Open

Tel.692-427-780

wbg.laskowski@gmail.com

odwiedź stronę

660-564-338
oferta

Geologia

 • badania gruntów (odwierty)

Budownictwo

 • projekty budowlane kubaturowe
 • adaptacje projektów gotowych oraz pomoc w ich doborze
 • projekty zamienne
 • zastępstwo inwestorskie
 • kompleksowa obsługa inwestycji
 • inwentaryzacje obiektów istniejących
 • kosztorysy budowlane

Inżynieria drogowa

 • projekty budowlane drogowe (drogi, ulice, skrzyżowania, parkingi, place, zjazdy, itp.)
 • projekty stałej organizacji ruchu (drogi, ulice, skrzyżowania, parkingi, osiedla, itp.)
 • projekty czasowej organizacji ruchu w zakresie:
  • robót w pasie drogowym (przyłącza, sieci, zjazdy, remonty, przebudowy dróg)
  • imprez plenerowych i sportowych
 • wynajem oznakowania drogowego

Pozostałe usługi

 • pisanie wniosków urzędowych
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • skanowanie dokumentów wielkości max. A-0
 • drukowanie wielkoformatowe - max. A-0
skontaktuj się z nami
odwiedź nas
napisz do nas