Geo-Inwest-Projekt

Jolanta Duda

gip Open

Tel.660-564-338

gip.duda@gmail.com

odwiedź stronę

692-427-780
oferta

Prace podstawowe.

 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych.
 • podziały nieruchomości.
 • rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic.
 • tyczenie obiektów budowlanych na gruncie.
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali.

Obsługa inwestycji.

 • stała obsługa geodezyjna na potrzeby budownictwa.
 • przygotowanie projektu pod kątem wytyczenia w terenie.
 • kontrola poprawności założeń projektowych.
 • bieżące pomiary realizacyjne.
 • pomiary objętości mas ziemnych.
 • pomiary objętości hałd.
 • pomiary przemieszczeń.
 • pomiary osiadania budynków.
 • pomiary odkształceń konstrukcji stalowych.
 • mapy z inwentaryzacji powykonawczych.

Wspomaganie projektantów.

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe.
 • przekroje.
 • numeryczny model terenu.
 • pomiary elewacji.
 • pomiary dla celów inwentaryzacji architektonicznych.
skontaktuj się z nami
odwiedź nas
napisz do nas